Stulbums no Ministru Kabineta

7 05 2008

Kā iespējams samazināt inflāciju? Ministru kabinets (MK) domā, ka to iespējams samazināt, prasot naudu no uzņēmējiem, kuri piedalījušies valsts/pašvaldību iepirkumos un konstatējuši, ka pasūtītājs rīkojies nelikumīgi. Izklausās muļķīgi?

Jā, muļķīgi, tomēr tieši tā sanāk, ja iedziļinās šodienas ziņā “Plāno drošības naudu par konkursu apstrīdēšanu IUB”. Izrādās, saskaņā ar MK 2008.gada 12.februāra sēdē lemto „Priekšlikumi par ministriju veicamajiem darbiem saistībā ar Inflācijas samazināšanas plānu”, Finanšu ministrija (FM) sagatavojusi ziņojumu par to, kā samazināt iespējas nepamatoti kavēt valsts iepirkumu procedūras.

FM ziņojums, (uz kura pamata MK pieņēmis konceptuālo lēmumu ieviest drošības naudu par valsts/ pašvaldību iepirkumu apstrīdēšanu), ir uzmanības vērts un, patiesībā, rekomendē nekādu drošības naudu neieviest. FM ziņojums tikai apstiprina to, ka nekādu dižo problēmu ar iepirkumu apstrīdēšanu nav un ka galvenās problēmas ar iepirkumu kavēšanos ir pašas valsts pusē:

  • sūdzību (iesniegumu) skaita pieauguma temps ir mazāks kā veikto iepirkumu pieaugums- tātad sūdzību kļūst salīdzinoši mazāk
  • būtiskākais faktors, kas veicina sūdzību skaita pieaugumu, ir lielāka konkurence piegādātāju starpā (tas taču, starp citu, ir iepirkumu likuma mērķis)
  • 2007. gadā apstrīdēti tikai 5% no iepirkumiem- tas apliecina, ka nav taisnība bieži medijos popularizētajam uzskatam, ka visus valsts iepirkumus kāds vienmēr apstrīdēs
  • tikai 70% sūdzību tiek izskatīti IUB- 22% tiek atsaukti un 8% netiek skatītas, jo pasūtītājs (piem. neievērojot likuma prasību par līguma neslēgšanu noteiktu dienu skaitu pēc rezultāta paziņošanas) jau paguvis noslēgt līgumu
  • absolūti lielākā daļa (64%) no izskatītajām sūdzībām ir bijušas pamatotas vai daļēji pamatotas- sekas nepamatotai un prettiesiskai pasūtītāja (iepirkuma komisijas) rīcībai
  • tikai 36% sūdzību tiek noraidītas kā nepamatotas
  • bieži sūdzības tiek iesniegtas tāpēc, ka pasūtītaji neizskaidro pretendenta noraidīšanas iemeslus, pēc tam, kad tas tiek izskaidrots, sūdzības tiek atsauktas

Un FM ziņojuma secinājums ir krasi atšķirīgs no pieņemtā MK lēmuma:

Kopējais iespējamais iepirkuma līgumu noslēgšanu nepamatoti kavējošo iesniegumu skaits gan skaitliski, gan arī proporcionāli attiecībā pret pamatoto iesniegumu skaitu un to iesniegumu skaitu, kas nav kavējuši iepirkuma līgumu noslēgšanu, ir relatīvi mazs, tādējādi nav pamata apgalvojumam, ka pasūtītāju pieņemto lēmumu iepirkuma procedūrās apstrīdēšana IUB visbiežāk nepamatoti kavē iepirkuma līgumu noslēgšanu. Kā minēts iepriekš, būtiska problēma ir arī saistīta ar iepirkumu plānošanu un savlaicīgu veikšanu, kā arī to norises ilgumu, kas lielā mērā palielina vēlāk iesniegto iesniegumu negatīvo ietekmi uz savlaicīgu iepirkuma līgumu noslēgšanu. Izvērtējot abus no iepriekš minētajiem maksas par iesniegumu iesniegšanu IUB noteikšanas variantiem, jāsecina, ka tie nedod iespēju efektīvi izvairīties no nepamatotiem iesniegumiem, vienlaikus nekavējot vai pat neliedzot iespēju iesniegt pamatotus iesniegumus par pieļautajiem pārkāpumiem iepirkuma procedūru norisē. Valsts finansiālais ieguvums no samaksas noteikšanas par iesniegumu izskatīšanu IUB IIK var būt ievērojami zemāks kā patērēto resursu pieaugums, turklāt privātpersonu atturēšana no pamatotu iesniegumu iesniegšanas IUB par iepirkuma procedūrās pieļautajiem pārkāpumiem pasliktinās uzņēmējdarbības vidi, mazinās godīgu konkurenci, kā arī uzticību iestāžu darbības tiesiskumam.

Diemžēl uzticību valsts iestādēm (šajā gadījumā MK) neveicina lēmums uzlikt papildus šķēršļus uzņēmējiem, kuriem (vairākumā gadījumu) ir pamats apstrīdēt valsts/pašvaldības iestāžu neprasmi vai nevēlēšanos godīgi veikt iepirkumus. Tā vietā, lai izdomātu, kā apkarot nekompetenci un savtīgumu valsts iestādēs, plānots šajā jomā neko nedarīt (drīzāk pat palielināt valsts administratīvo aparātu), vieglāk taču panākt, ka neviens nesūdzēsies par konkursu rezultātiem. Vai pat nepiedalīsies tajos.

Nekā citādi kā par stulbumu šo MK lēmumu nosaukt nevar. Varbūt to drīzāk jāsauc par valsts nozagšanas izpausmi?

Advertisements

Darbības

Informācija
%d bloggers like this: