Web lapa tavās rokās

13 04 2000

Pašreizējās Web tehnoloģijas ļauj ievietot Internetā ne tikai statisku informāciju un attēlus, bet arī katru lapas apmeklētāju uzrunāt personiski, piedāvājot iespēju pašam izvēlēties interesējošās tēmas un pakalpojumus.

Labai Web lapai ir jābūt interesantam izskatam (lapas vizuālais noformējums), saturam (informācija, ko iespējams iegūt Web lapā) un vienkāršai un ērtai navigācijas sistēmai (Web vietas struktūra). Taču svarīgakais, kas nepieciešams jebkurai Web lapai, lai to regulāri apmeklētu, ir aktuāla informācija un iespēja ar to vienkārši strādāt.

Kādai jābūt labai Web lapai
Veiksmīga Web vieta regulāri jāatjaunina, turklāt apmeklētājiem jābūt iespējai redzēt jaunumu kopsavilkumu, proti, kas ir mainījies šajā lapā. Svarīgi arī laiku pa laikam (reizi gadā vai biežāk) mainīt Web vietas vizuālo izskatu, informācijas izvietojumu un navigāciju. Tas veicina apmeklētāju interesi par šo vietu un ļauj izvērtēt un atjaunināt, kā arī pārkārtot lapā pieejamo informāciju.

Kā novērtēt, cik laba un ērta ir konkrēta Web vieta? Ir izstrādātas vairākas shēmas, kā noteikt Web vietu kvalitāti. Piemēram, viena no Web vietu vērtēšanas sistēmām (World Best Websites) ievēro piecus galvenos kritērijus – funkcionalitāti, dizainu un lietojamību, saturu, oriģinalitāti, kā arī profesionālismu un efektivitāti, un katrs no šiem kritērijiem sadalīts vēl sīkākos novērtējumos. Vērā tiek ņemta gan ekrāna izšķirtspēja, kurā Web vieta darbosies bez problēmām, gan HTML kvalitāte un bezmaksas servisi, kas pieejami šajā lapā. Sīkāk iepazīties ar šo sistēmu un vērtēšanas kritērijiem var
http://www.worldbestwebsites.com/criteria.htm.

Jebkurā gadījumā Web vieta ir izdevusies, ja tās apmeklētāji regulāri tajā atgriežas un atrod to, kas viņus interesē.

Dzīvē viss ir savādāk…
Bieži vien, sērfojot Tīklā, nākas secināt, ka atbilstošā Web lapa nav pieejama (vairs nav serverī vai arī lapas autors hipersaitē ir pielaidis pārrakstīšanās kļūdu) un lappusē “Jaunumi” atrodas trīs mēnešus vai pat pusgadu veca informācija.

Ļoti daudzos gadījumos Web vieta, ko varētu izmantot kā efektīvu informācijas sniegšanas līdzekli klientiem, partneriem un visiem interesentiem, pilda tikai statisku organizācijas vizītkartes (uzņēmuma logo un īss apraksts) funkciju.

Īpaši pārsteidz daudzu Latvijas uzņēmumu attieksme pret sava uzņēmuma Web lapu, jo vizbiežāk spēka ir pieticis pirmās Web vietas versijas izveidošanai, bet pēc tam tā tiek pamesta novārtā. Vēl pārsteidzošāks ir fakts, ka starp šādiem uzņēmumiem bieži vien ir firmas, kas darbojas informācijas tehnoloģiju jomā.

Kāpēc tā notiek?
Pirmkārt, ar Web lappušu veidošanu organizācijā parasti nodarbojas atsevišķi speciālisti, kas pārvalda HTML valodu. Neskatoties uz to, ka ir pieejami rīki – Microsoft Frontpage, Netscape Composer u.c. –, kas atvieglo Web lappušu veidošanas procesu, šo lapu veidošana joprojām ir diezgan sarežģīta. Tādējādi šis darbs visbiežāk tiek uzticēts profesionāļiem – IT speciālistiem vai firmām, kas specializējas Web lappušu veidošanā.

Šī iemesla dēļ bieži vien informāciju, kurai šodien būtu jāparādās Web lapās, tajās ievieto tikai rīt, nākamajā nedēļā vai vēl vēlāk, kad speciālistam vai firmai, kas rūpējas par uzņēmuma Web lapu uzturēšanu, izbrīvējas laiks. Rezultātā jebkuras izmaiņas Web lapā notiek daudz vēlāk, nekā vajadzīgs, un ievērojami palielinās neprecizitāšu un kļūdu apjoms.

Arī izvēlētais dizaina risinājums var ierobežot Web vietas attīstības iespējas, ja visas iespējamās izvēles jau sākumā tiek fiksētas un grafiski attēlotas Web vietas pirmajā lapā un vēlāk, lai pievienotu papildu sadaļu, piemēram, “Informācija presei,” jāmaina visas Web lapas navigācijas sistēma un jāpārstrādā tās grafiskais risinājums.

Ja Web lapā ievietots ļoti daudz informācijas, rodas objektīvas grūtības atsevišķu elementu – HTML failu, grafisko elementu failu, direktoriju, kuros šie elementi ir sagrupēti, – organizēšanā, tādējādi arī šo lapu uzturēšana kļūst darbietilpīgāka. Sarežģītāka ir arī lapu savstarpējo saišu uzturēšana, īpaši tādos gadījumos, kad informāciju sāk pārkārtot pēc citiem principiem.

Risinājuma meklējumos
Web lapu veidošanu un uzturēšanu vajadzētu uzticēt cilvēkiem, kas par to ir tieši atbildīgi, piemēram, preses sekretāriem, sabiedrisko attiecību speciālistiem, mārketinga darbiniekiem, kā arī jāpanāk, lai būtu pieejami vienkārši un ērti (tādi kā Microsoft Word) rīki Web lapu veidošanai un uzturēšanai.

Lai gan jaunajās Microsoft Office lietojumu versijās jau ir paredzēta iespēja ar Word veidotu dokumentu vai ar Excel veidotu elektronisko tabulu saglabāt HTML formātā, tomēr vēl nav skaidrs, kā organizēt (sakārtot) Web vietas elementus, nodrošināt meklēšanu Web lapās un automātiski veidot Web vietas karti, kurā attēlotos visas pieejamās Web lapas.

Taču šobrīd jau ir pieejamas tehnoloģijas, kas ļauj veidot dinamiski Web lapas, izmantojot datu bāzēs esošo informāciju. Turpmāk sīkāk apskatīta viena no šādām tehnoloģijām – Lotus Notes/Domino.

Lotus Domino
Lotus Domino ir servera programmatūra, kas nodrošina darbu ar dokumentu datu bāzēm. Atšķirībā no relāciju datu bāzēm, kurās pamatelements ir datu tabulas un tabulu lauki, Lotus Domino pamatelements ir dokuments, kas sastāv no strukturētās daļas, informācijas laukiem, un nestrukturētās daļas, tekstuālas informācijas ar formatizāciju, attēliem, Windows objektiem vai pievienotiem (attached) failiem, kas izveidoti vienā vai vairākos pilnā teksta (Rich Text) laukos.

Izmantojot Lotus Domino serveri, ir iespējams veidot uz dokumentu apstrādi orientētus lietojumus, tādus kā lietvedības sistēma, līgumu reģistrs, pretenziju apstrādes sistēma vai Web lappušu datu bāze. Lotus Domino serveris nodrošina datu bāzē esošās informācijas uzglabāšanu, meklēšanu (arī pēc vārda vai vārdu kombinācijas tekstā) un attēlošanu skatījumos (views) – sakārtotos un/vai grupētos dokumentu sarakstos.

Lotus Domino serveris darbojas klienta- servera režīmā, kur kā klients var būt gan Lotus Notes klienta programmatūra (ļauj strādāt ar Domino datu bāzēm Windows vidē), gan Web pārlūkprogramma. Lotus Domino ietver Web serveri un komponentu, kas dinamiski pārveido dokumentu vai skatījumu par HTML failu un atgriež to Web pārlūkprogrammai.

Domino serveris – Web lapu veidošanai un uzturēšanai
Plānojot Web lapas publicēt Internetā, lietojot Domino serveri, ne mazāk uzmanības jāpievērš arī Web vietas plānošanai, proti, kāda informācija būs pieejama lapā, kā arī lai izvēlētā navigācijas sistēma un dizaina risinājums pārāk neierobežotu iespēju vēlāk papildināt Web lapu ar jaunu informāciju.

Pēc tam, balstoties uz šo informāciju, jāizplāno, cik un kādas Domino dokumentu datu bāzes tiks izmantotas un kāda informācija tajā atradīsies, piemēram, viena datu bāze pamatinformācijai, otra – preses relīzēm un trešā – Interneta pasūtījumu pieņemšanai un apstrādei.

Pēc tam, izmantojot Lotus Domino rīku Designer jāizveido ekrāna formas, kas tiks izmantotas lapas rediģēšanas un attēlošanas procesā, kā arī skatījumi, kuri ērti ļauj atrast atbilstošo Web lapu datu bāzē pēc tēmām, autora, datuma vai citiem parametriem.

Lapu veidošana
Veidojot Web lapu, pirmām kārtām ir jāievada dienesta informācija par konkrētu Web lapu – tās virsraksts, atlēgvārdi un lapas apraksts. To izmantos dažādas Web meklēšanas mašīnas, atlasot konkrētas Web lapas pēc noteikta atslēgvārda un atrasto lapu virsrakstiem.

Web lapas veido Lotus Notes klienta programmatūras vidē, un darbs ir ļoti līdzīgs darbam ar Microsoft Word – lapā tiek rakstīts nepieciešamais teksts, kas tiek formatizēts lietotājiem ērtā veidā ar rīku joslas palīdzību, neizmantojot HTML valodas kodus. Lapās ir iespējams ievietot gan tabulas, gan attēlus, gan pievienot failus un iekopēt objektus no citiem Windows lietojumiem.

Web lapās, protams, var ievietot hipersaites uz citiem dokumentiem šajā Web vietā, vienkārši pārkopējot un ielīmējot saiti uz dokumentu, kā arī ievietot hipersaiti uz jebkuriem citiem Web resursiem.

Notiekot izmaiņām datu bāzē (parādoties jaunam dokumentam vai izmainoties kādam no esošajiem dokumentiem), Lotus Domino serveris var speciāli izcelt lapas, kurām jāpievērš uzmanība. Šī iespēja ir īpaši ērta, ja Web lapu radīšanā piedalās vairāki cilvēki, kam jābūt lietas kursā par kolēģu paveikto.

Mājas lapas karte
Mājas lapas karte veidojas automātiski, ļaujot no Web piekļūt vienam no skatījumiem, kas izveidots, lai ērti varētu nokļūt pie vajadzīgās Web lapas, kas parasti sakārtota pēc tēmām. Skatījums automātiski attēlos visus datu bāzes dokumentus pēc iepriekš noteiktiem kritērijiem.

Meklēšana
Izmantojot Lotus Domino meklēšanas iespējas, visu dokumentu datu bāzē esošo informāciju iespējams meklēt pēc dažādiem kritērijiem, arī pēc jebkura vārda tekstā. Tādējādi Web mājas lapa iegūst papildu iespēju – tas apmeklētājs ātri var atrast interesējošo informāciju, turklāt Lotus Domino serveris atrastos dokumentus var sakārtot atbilstoši vārda vai frāzes pieminēšanas biežumam.

Lotus Domino serveris var nodrošināt arī, ka, atverot atbilstošu dokumentu, frāze, pēc kura tiks meklēta informācija, tiek izgaismota citā krāsā.

Papildu iespējas
Lotus Domino var nodrošināt arī papildu iespējas Web lapas funkcionalitātē, piemēram, automātiski izsūtīt e-pasta ziņas visiem interesentiem par visām izmaiņām Web vietā.
Lotus Notes/Domino ir pilnvērtīga lietojumu izstrādes vide. Ar šīs tehnoloģijas palīdzību var veidot arī citus pilnvērtīgus Interneta lietojumus – elektroniskos veikalus, klientu pasūtījumu apstrādes sistēmas u.c. risinājumus.

Galvenie ieguvumi
Lietojot Lotus Domino vai līdzīgas tehnoloģijas, galvenā priekšrocība ir, ka Web lappušu veidošana, papildināšana un uzturēšana kļūst ļoti vienkārša. To var veikt jebkurš lietotājs bez dziļām HTML zināšanām.

Līdz ar to iespējams iztikt bez viena starpposma – HTML kodēšanas, kas lietotājiem, kuri veido Web lappuses, ļauj pašiem tās ievietot Tīklā, pašiem tās pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā arī koriģēt.

Publicēts žurnālā DatorPasaule, 2000. gada aprīļa numurā

Advertisements

Darbības

Informācija
%d bloggers like this: